Domov pro matky (otce) s dětmi Ječmínek

Název organizace

Ječmínek, o. p. s.

Adresa

Jiřího z Poděbrad 402/15
Žďár nad Sázavou
591 01

Telefon

773 802 238, 566 620 008

E-mail

info@azylovydumjecminek.cz

reditel@azylovydumjecminek.cz

Kontaktní osoby

  • Ing. Jaromír Kalina – ředitel, statutární zástupce organizace
  • Michaela Ondráčková, DiS. – sociální pracovnice Domova pro matky (otce) s dětmi 
  • Mgr. Nela Šupková - vedoucí Terénní práce 
  • Romana Pertlová - vedoucí administrativy, ekonom , romana.pertlova@azylovydumjecminek.cz, +420 774 124 890

Datová schránka

w3mprpm

Občanské sdruženi Ječmínek založili pracovníci odděleni prevence a oddělení péče o děti Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou v roce 2001. Občanské sdružení Ječmínek mělo zaregistrováno na Krajském úřadu Kraje Vysočina dvě sociálni služby – Azylový dům a Terénní práci.

Dne 30. 9. 2013 valná hromada Občanského sdružení Ječmínek rozhodla o změně právni formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Změna právni formy nastala dne 1. 10. 2013. Zápis byl proveden v rejstřiku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu O, vložka 649. Potřeba změny právní formy vyvstala přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a doprovodných předpisů k tomuto zákonu. Změna právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost je činěna dle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právni formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V říjnu 2019 původní zakladatelé obecně prospěšné společnosti Ječmínek, převedli svoje práva a povinnosti zakladatele na Evangelickou církev metodistickou, IČ: 004 45 240, Ječná 545/19, Nové Město, 120 00 Praha 2.

rolex replica replica watches fake rolex replica watches replica watches replica rolex replica rolex watches replica watches rolex replica fake rolex