Domov pro matky (otce) s dětmi Ječmínek

Veřejný závazek Domova pro matky (otce) s dětmi

Poslání Domova pro matky (otce) s dětmi

Posláním Domova pro matky (otce) s dětmi je poskytnout přechodné ubytování (nejdéle na jeden rok) a pomoc těhotným ženám nebo rodičům s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a nedokážou ji řešit vlastními silami. Individuálním přístupem a prostřednictvím individuálního plánování jim pomáháme překonat tuto životní situaci, aby se mohli co nejdříve začlenit zpět do přirozeného prostředí.

Cíle poskytované služby:

 • získat samostatné bydlení;
 • získat příjem ze zaměstnání, ze sociálního systému;
 • rozvoj schopností hospodařit s finančními prostředky;
 • rozvoj dovedností při výchově a péči o děti;
 • rozvoj dovedností při péči o domácnost;
 • rozvoj mezilidských vztahů, budování sociálních vazeb v přirozeném prostředí.

Zásady poskytované sociální služby:

 • respekt základních lidských práv uživatele;
 • zachování soukromí a důstojnosti uživatele;
 • podpora uživatele k vědomí zodpovědnosti sám za sebe;
 • pomoc všem uživatelům bez jakékoliv formy diskriminace;
 • podpora uživatele v aktivním hledání a využívání vlastních zdrojů, v hledání řešení, které mu umožní návrat do přirozeného prostředí;
 • individuální přístup ke každému uživateli.

Okruh osob, kterým je poskytována sociální služba:

 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • rodiny s dítětem/dětmi (osamělý zletilý rodič s dítětem do 18 let)

Služba je přednostně poskytována osobám s trvalým bydlištěm v okrese Žďár nad Sázavou, při nenaplněné kapacitě i odjinud.

Osoby, které nespadají do okruhu osob:

 • osoby, které nejsou schopny samostatně pečovat o dítě a o svoji osobu z důvodu závažného psychiatrického či jiného onemocnění, které by vyžadovalo hospitalizaci;
 • osoby, které nejsou soběstačné v základní sebeobsluze z důvodu mentálního nebo tělesného postižení (nutná pomoc jiné fyzické osoby).

Kontaktní osoba

Michaela Ondráčková, DiS. - vedoucí sociální pracovník AD

Telefon a e-mail:

Michaela Ondráčková, DiS.
mobil: 604 717 349 , e-mail: michaela.ondrackova@azylovydumjecminek.cz

Provozní doba

pondělí - pátek
8:00 - 14:30

Financování:

Domov pro matky (otce) s dětmi je financován od 1. 7. 2022 pomocí projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII“.

Finanční zajištění projektu: na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina.

 

       Často kladené dotazy

Jaká je maximální kapacita azylového domu?
Celková kapacita je 10 pokojů a 30 lůžek.

Kolik je v současné době volných pokojů?
Aktuální počet volných pokojů je: 0

Kde si mohu podat žádost o ubytování?
Žádost o přijetí najdete na stránce Dokumenty

Jsme partneři s nezletilým dítětem.
Můžete nás ubytovat?

Bohužel ne. Dům je určen pouze pro matky nebo
otce s nezletilými dětmi, případně těhotné ženy.


Kolik stojí ubytování v azylovém domě?
Cena za jednu noc je následující
těhotná žena ... 120,- Kč
rodič ..... 110,- Kč
dítě ....... 50,- KčJak dlouho u vás mohu bydlet?
Maximální délka pobytu je jeden rok.


rolex replica replica watches fake rolex replica watches replica watches replica rolex replica rolex watches replica watches rolex replica fake rolex