Domov pro matky (otce) s dětmi Ječmínek

Veřejný závazek Domova pro matky (otce) s dětmi

Poslání Domova pro matky (otce) s dětmi

Posláním Domova pro matky (otce) s dětmi je poskytnout přechodné ubytování (nejdéle na jeden rok) a pomoc těhotným ženám nebo rodičům s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a nedokážou ji řešit vlastními silami. Individuálním přístupem a prostřednictvím individuálního plánování jim pomáháme překonat tuto životní situaci, aby se mohli co nejdříve začlenit zpět do přirozeného prostředí.

Cíle poskytované služby:

 • získat samostatné bydlení;
 • získat příjem ze zaměstnání, ze sociálního systému;
 • rozvoj schopností hospodařit s finančními prostředky;
 • rozvoj dovedností při výchově a péči o děti;
 • rozvoj dovedností při péči o domácnost;
 • rozvoj mezilidských vztahů, budování sociálních vazeb v přirozeném prostředí.

Zásady poskytované sociální služby:

 • respekt základních lidských práv uživatele;
 • zachování soukromí a důstojnosti uživatele;
 • podpora uživatele k vědomí zodpovědnosti sám za sebe;
 • pomoc všem uživatelům bez jakékoliv formy diskriminace;
 • podpora uživatele v aktivním hledání a využívání vlastních zdrojů, v hledání řešení, které mu umožní návrat do přirozeného prostředí;
 • individuální přístup ke každému uživateli.

Okruh osob, kterým je poskytována sociální služba:

 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • rodiny s dítětem/dětmi (osamělý zletilý rodič s dítětem do 18 let)

Služba je přednostně poskytována osobám s trvalým bydlištěm v okrese Žďár nad Sázavou, při nenaplněné kapacitě i odjinud.

Osoby, které nespadají do okruhu osob:

 • osoby, které nejsou schopny samostatně pečovat o dítě a o svoji osobu z důvodu závažného psychiatrického či jiného onemocnění, které by vyžadovalo hospitalizaci;
 • osoby, které nejsou soběstačné v základní sebeobsluze z důvodu mentálního nebo tělesného postižení (nutná pomoc jiné fyzické osoby).

Financování:

Domov pro matky (otce) s dětmi je financován od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 pomocí projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“.

Finanční zajištění projektu: na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina.

       Často kladené dotazy

Jsme partneři s nezletilým dítětem. 
Můžete nás ubytovat?


Bohužel ne. Dům je určen pouze pro matky nebo
otce s nezletilými dětmi, případně těhotné ženy.


Kolik stojí ubytování v azylovém domě?

Cena za jednu noc je následující

rodič ..... 90,- Kč

dítě ..... 50,- KčJak dlouho u vás mohu bydlet?

Maximální délka pobytu je jeden rok.