Povolení návštěv

Na základě doporučení MPSV jsou opět povoleny návštěvy v Domově pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, o.p.s od 25.5.2020 8:00. Každý návštěvník musí podepsat prohlášení o bezinfekčnosti a podrobit se změření teploty. Po celou dobu návštěvy musí používat roušku.