Dobrovolnictví

DOBROVOLNÍCI - azylový dům pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, o.p.s. rád přivítá dobrovolníky na doučování, případně volnočasové aktivity pro děti od 6 do 15 let. Bližší informace Vám poskytne vedoucí terénní práce Nela Šupková, tel. 773 802 239